Ovlašćena kontrolna organizacija
za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji
Ecocert Balkan


POGLED NA ECOCERT

Naša istorija

Matična kompanija ECOCERT osnovana je 1991. godine u Francuskoj, dok je filijala u Srbiji osnovana 2009. godine pod nazivom ECOCERT Balkan d.o.o. Ogranak u Srbiji čini sastavni deo ECOCERT grupe, koja danas posluje u preko 80 zemalja i ima preko 20 filijala u Francuskoj i inostranstvu. U širem smislu, Ecocert pruža bogat spektar usluga koje uključuju sertifikaciju prirodne i organske kozmetike, ekoproizvoda, fair trade proizvoda, zelenih površina i sl., ali i dalje kontrola i sertifikacija organskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda predstavlja, od osnivanja ECOCERT-a pa do danas, osnovnu poslovnu aktivnost.

Ecocert, vaša sertifikaciona kuća

Sertifikacija je dobrovoljan proces. Svaki proizvođač (i/ili grupa proizvođača, sakupljač, prerađivač, uvoznik, izvoznik) može da aplicira kod ECOCERT-a radi započinjanja procesa sertifikacije, sve dok njegova aktivnost odgovara opsegu serifikacije prema relevantnoj regulativi ili standardu. Na kraju procesa, ukoliko se za to steknu svi potrebni uslovi, ECOCERT izdaje Sertifikat o usaglašenosti na određeni vremenski period, tokom kojeg obavlja praćenje upotrebe sertifikacionih referenci, odnosno oznaka usaglašenosti. Za vršenje procesa sertifikacije i izdavanje Sertifikata sama sertifikaciona kuća mora biti ovlašćena i akreditovana od strane nadležnih državnih organa.

SERTIFIKACIJA U REPUBICI SRBIJI OBAVLJA SE PREMA ŠEMI SERTIFIKACIJE IZ : ZAKONA O ORGANSKOJ PROIZVODNJI Službeni glasnik RS, broj 30/10 i PRAVILNIKA O KONTROLI I SERTIFIKACIJI U ORGANSKOJ PROIZVODNjI I METODAMA ORGANSKE PROIZVODNjE Službeni glasnik RS, broj 48/11, 40/12.

Zašto odabrati Ecocert za sertifikaciju vašeg proizvoda i/ili sistema?

Saradnja sa ECOCERT-om podrazumeva:

- Rad sa stručnjacima iz oblasti organske poljoprivrede, proizvodnje i kozmetike.

- Rad sa sertifikacionom kućom poznatom u više od 80 zemalja.

- Rad sa sertifikacionom kućom koja je priznata od strane profesionalca i potrošača.

- Rad s našim posvećenim timom koji broji više od 500 zaposlenih širom svijeta.

NAŠE AKTIVNOSTI

Najznačajniji sertifikati dostupni kod Ecocert

Organska poljoprivredna proizvodnja

Kozmetika

Tekstil

  • Srbija: Zakon o organskoj proizvodnji (Sl.glasnik RS’’ br. 30/10)
  • Ostali nacionalni propisi: Južna Koreja, Brazil, Japan itd.
USDA EC


  • COSMOS (Kozmetički Organski Standard)
  • GOTS (Global Organic Textile Standard)- Globalni standard za organski tekstil
  • OE (Organic Exchange)

Proces sertifikacije

Osoblje ECOCERT-a vrši kontinuirani nadzor vaših aktivnosti, odnosno proizvoda, prijavljenih za sertifikaciju:

  • Ecocert-ovi kontrolori vrše kontrolu na licu mesta i sastavljaju izveštaj o kontroli, koji zatim dostavljaju evaluatoru na pregled. Kako bi se osigurala sledljivost i usaglašenost svih učesnika u lancu proizvodnje , naše kontrole uključuju proveru čitavog procesa, npr.: proizvodnju, sakupljanje, upotrebu inputa, preradu, pakovanje, obeležavanje, skladištenje, distribuciju i uvoz, odnosno izvoz proizvoda. Kompletna kontrola sprovodi se najmanje jedanput godišnje i može biti najavljena ili nenajavljena. U toku kontrole, kontrolor ima pravo da uzme uzorak u cilju kasnije laboratorijske analize na nedozvoljene supstance.

  • Evaluator vrši pregled sačinjenog izveštaja o kontroli, a radi procene usaglašenosti prikupljenih podataka sa zahtevima relevantne regulative ili standarda. Ako proizvodna metoda, proizvod i/ili sistem dokazuju usaglašenost, Ecocert izdaje Sertifikat o usaglašenosti za konkretan proizvod ili sistem. Sa druge strane, u slučaju utvrđenih nepravilnosti izriče se zahtev za sprovođenjem potrebnih mera predostrožnosti i/ili korektivnih mera.

  • Sertifikaciona komisija je samostalno tehničko telo, koje garantuje nezavisnost i nepristrasnost u radu ECOCERT-a, a naročiti pri donošenju odluke o sertifikaciji. U cilju obezbeđenja nepristrasnosti same komisije, u njenom okviru moraju biti zastupljeni različiti interesi, odnosno najmanje dve interesne grupe: potrošači i proizvođači sertifikovanih proizvoda, na uravnoteženi način.

Ecocert stvara inovativne standarde

Ecocert je stekao jedinstveni skup veština koje mu pružaju mogućnost da razvije standarde s vrlo strogim ekološkim i socijalnim kriterijumima. Ecocert kreira svaki standard u saradnji sa predstavnicima svih zainteresovanih strana – profesionalcima, korisnicima standarda i potrošačima.

Od 2000. godine Ecocert podstiče rast novih poslovnih trendova i razvoj privatnih standarda.

Da biste dobili više informacija o specifičnim standardima razvijenim od strane ECOCERT-a, kliknite na naše dole prikazane linkove:

  • Ecoproducts: Prirodni proizvodi za čišćenje; Prirodni i organski kućni mirisi; Ekološke boje i premazi

  • Inputs Inputi prihvatljivi od strane Ecocert-a za upotrebu u organskoj proizvodnji

VESTI

KORISNI LINKOVI

KONTAKT

Tel. + 381 (0)11 454 2282
Email: office.balkan@ecocert.com
Adresa: Slavonska 18, 11080 Beograd-Zemun, SRBIJA


Facebook Pravne informacije